“กรมขนส่ง” เผยยอดรถ จยย. ป้ายดำ ลงทะเบียนเข้าระบบ 2.8 หมื่นราย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ผลการเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ (จยย.) ส่วนบุคคล หรือป้ายดำ ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอพพลิเคชั่นทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค.65 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 28,000 รายทั่วประเทศ แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ 20,000 ราย และต่างจังหวัด 8,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนและได้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจริงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

หลังจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ 20,000 ราย จะต้องดำเนินการจัดระเบียบให้ถูกกฎหมาย โดยจะทยอยจัดกลุ่มผู้ขับรถ จยย. เพื่อเข้าอบรมขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งจะต้องเชิญบริษัทผู้ให้บริการผ่านแอพฯ มาด้วย เพื่อจัดกลุ่มในการเข้าอบรม เนื่องจากมีจำนวนมาก เบื้องต้นจะแบ่งกลุ่มอบรมครั้งละ 200-300 คน และพิจารณาเปิดการอบรมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้บริการในวันธรรมดา และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเรื่องนำรถมาจดทะเบียนเป็นป้ายสาธารณะ (ป้ายเหลือง) เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องนำรถมารับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือแล้วเสร็จช่วงต้นปี 66

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ขบ. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถ จยย. สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีมติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรับรองรถเหล่านี้เข้าสู่ระบบตามกฎหมายต่อไป ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 8,000ราย ต้องดำเนินการควบคู่เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ลงทะเบียนมีจำนวนไม่มาก เช่น บางจังหวัดมีผู้ลงทะเบียน 100-200 ราย สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตามระหว่างที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระบบตามกฎหมายนั้น ผู้ขับขี่ จยยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ เนื่องจากมติคณะกรรมการจัดระเบียบรถ จยย. ประจำกรุงเทพฯ ยังให้รถเหล่านี้ดำเนินการได้อยู่ จนกว่าจะเข้าสู่ระบบรให้บริการรถ จยย. รับจ้างผ่านแอพ โดยเฉพาะในอนาคต ขณะเดียวกันผู้ให้บริการผ่านแอพฯ ในการรับส่งผู้โดยสารต้องไม่ให้ทับซ้อนกับผู้ขับรถ จยย. รับจ้างในวิน จยย. ที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท เช่น การบริหารจัดการเรียกใช้ผ่านแอพ ต้องห่างจากบริเวณตำแหน่งที่วิน จยย. ตั้งอยู่เล็กน้อย ซึ่งผู้ให้บริการแอพ ต้องดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ส่วนประโยชน์ของผู้ขับรถ จยย. ในระบบที่ให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีประมาณ 80,000 คัน จะทำการรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่วิน จยย. ตั้งอยู่ และในพื้นที่ที่กำหนด รวมทั้งสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกให้บริการแอพ ก็ได้ เพื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ผลการเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ (จยย.) ส่วนบุคคล หรือป้ายดำ ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอพพลิเคชั่นทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค.65 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 28,000 รายทั่วประเทศ แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ 20,000 ราย และต่างจังหวัด 8,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนและได้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจริงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง หลังจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ 20,000 ราย จะต้องดำเนินการจัดระเบียบให้ถูกกฎหมาย โดยจะทยอยจัดกลุ่มผู้ขับรถ จยย. เพื่อเข้าอบรมขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งจะต้องเชิญบริษัทผู้ให้บริการผ่านแอพฯ มาด้วย เพื่อจัดกลุ่มในการเข้าอบรม เนื่องจากมีจำนวนมาก เบื้องต้นจะแบ่งกลุ่มอบรมครั้งละ 200-300 คน และพิจารณาเปิดการอบรมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้บริการในวันธรรมดา และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเรื่องนำรถมาจดทะเบียนเป็นป้ายสาธารณะ (ป้ายเหลือง) เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องนำรถมารับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือแล้วเสร็จช่วงต้นปี 66 นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ขบ. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถ จยย. สาธารณะ…