“คมนาคม” ลงนามร่วม “MLIT” ญี่ปุ่น เสริมองค์ความรู้ด้านระบบราง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ นายไซโต เท็ตสึโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ณ อาคารสำนักงาน MLIT กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันประเด็นการดำเนินงานที่มีร่วมกันในปัจจุบัน และในอนาคต ระหว่าง กระทรวงคมนาคม และ MLIT ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทย อาทิ การพัฒนาระบบราง และความเชื่อมโยงความสนใจของฝ่ายญี่ปุ่นในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการรถไฟขนส่งมวลชน และโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และ MLIT ด้านระบบราง เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง ในด้านนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตจำนงการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อ ระหว่างกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) MLIT และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น (UR) โดยอัตโนมัติคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

มีขอบเขตความร่วมมือ เพื่อผลักดันการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม The minutes of Meeting ระหว่าง บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และ UR เกี่ยวกับผลการประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรอบพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือโครงการเมืองอัจฉริยะบางซื่อ (Bang Sue Smart City Project) ด้วย.คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ นายไซโต เท็ตสึโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ณ อาคารสำนักงาน MLIT กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันประเด็นการดำเนินงานที่มีร่วมกันในปัจจุบัน และในอนาคต ระหว่าง กระทรวงคมนาคม และ MLIT ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทย อาทิ การพัฒนาระบบราง และความเชื่อมโยงความสนใจของฝ่ายญี่ปุ่นในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการรถไฟขนส่งมวลชน และโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และ MLIT ด้านระบบราง เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง ในด้านนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตจำนงการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อ ระหว่างกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) MLIT และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น (UR) โดยอัตโนมัติคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด มีขอบเขตความร่วมมือ…