สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เร่งเสริมความรู้ความปลอดภัย ในการทำงานภาคการเกษตร

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ และนางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์ การนายจ้างฯ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี

สภาพอากาศวันนี้! ทั่วไทยอากาศร้อนจัด แตะ 40 องศา เตือน! บางพื้นที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนองได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้สิทธิวันแรกทะลุ 500 ล้าน แนะร้านค้าอัปเดตแอปฯ“ถุงเงิน”

โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ด้านนายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม โดยสภานายจ้างฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สภานายจ้างฯ ได้จัดอบรมในภาคการเกษตร โดยได้รับอำนวยความสะดวกจากจังหวัดกาญจนบุรี,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

รวมถึงคุณจามรี วงษ์ปียพัฒน์ – เจ้าของไร่ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่สนับสนุนโครงการจนเกิดเป็นการอบรมขึ้น

“ผมรู้สึกดีใจแทนแรงงานข้ามชาติ ที่นายจ้างเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจ ที่ผ่านมาแม้ว่ากฎหมายความปลอดภัยฯ จะกำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ตลอดจนให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”นายเอกสิทธิ์กล่าวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ กล่าวด้วยว่า ในทางปฏิบัติยังพบว่าแรงงานจำนวนน้อยที่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การใช้สารเคมี ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุในที่ทำงาน และปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ซึ่งปัญหาและอันตรายเหล่านี้ อาจลดลงได้ด้วยการฝึกอบรม และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคเกษตร สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นการริเริ่ม และจุดประกายให้ภาคเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรีหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้ภาคแรงงาน

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ และนางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์ การนายจ้างฯ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี สภาพอากาศวันนี้! ทั่วไทยอากาศร้อนจัด แตะ 40 องศา เตือน! บางพื้นที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนองได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใช้สิทธิวันแรกทะลุ 500 ล้าน แนะร้านค้าอัปเดตแอปฯ“ถุงเงิน” โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ด้านนายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม โดยสภานายจ้างฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สภานายจ้างฯ ได้จัดอบรมในภาคการเกษตร โดยได้รับอำนวยความสะดวกจากจังหวัดกาญจนบุรี,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงคุณจามรี วงษ์ปียพัฒน์ – เจ้าของไร่ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่สนับสนุนโครงการจนเกิดเป็นการอบรมขึ้น “ผมรู้สึกดีใจแทนแรงงานข้ามชาติ ที่นายจ้างเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจ ที่ผ่านมาแม้ว่ากฎหมายความปลอดภัยฯ จะกำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม…