สันติ แจงเงิน 50 ล้าน เยียวยาชาวไร่ยาสูบเป็นเงินก้อนใหม่ ไม่ได้หายไปไหน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงถึงกรณีข่าวเงินเยียวยาชาวไร่ยาสูบหายไป 50 ล้านบาท ว่า เรื่องดังกล่าว เป็นความเข้าใจผิด โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหม่ที่ทาง การยาสูบแห่งประเทศไทยกำลังทำเรื่องเสนอมายังกระทรวงการคลัง เพื่อของบประมาณนำไปเยียวยาชาวไร่ยาสูบ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดการผลิตของการยาสูบในรอบปี 64-65 โดยเงินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขอ ยังไม่ได้ถูกอนุมัติออกมาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากช่วงนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งชาวไร่ยาสูบได้เสนอให้รัฐบาลช่วยเยียวยารอบปี 64-65 ด้วย หลังจากเคยได้รับมาแล้วเมื่อปี 62-63 จากนั้นเมื่อกลับมาประชุม ครม. สัปดาห์ก่อน ทางนายกฯ จึงสอบถามเรื่องเงินเยียวยาไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบฯ ก็เข้าใจผิด คิดว่าเป็นเงินเยียวยาที่เคยอนุมัติไปแล้วรอบปี 62-63 จึงได้บอกว่าอนุมัติงบให้ไปแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงสงสัยว่าเงิน 50 ล้านบาทหายไปไหน แต่ล่าสุดได้มีการสอบถามใหม่ ก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วว่า เงินไม่ได้หายไป ซึ่งเงินเยียวยารอบใหม่ 50 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติเท่านั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่การยาสูบฯ ผลิตบุหรี่ได้น้อยลง ก็ทำให้ชาวไร่ยาสูบได้รับผลกระทบ โดยลดการรับซื้อถึง 70% ซึ่งรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาช่วงปี 62-63 เป็นเงินกว่า 159 ล้านบาท มาในปี 64-65 ก็เตรียมชดเชยอีก 120 ล้านบาท โดยใช้เงินของ ยสท. เอง 60 กว่าล้านบาท และขอจากสำนักงบประมาณอีกฯ 50 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนล่าสุด การยาสูบฯ กำลังของบ 50 ล้านบาทผ่านคลัง เมื่อมาถึงแล้วจะเสนอเข้า ครมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และสำนักงบ ซึ่งน่าจะใช้เวลาขอประมาณ 2-3 สัปดาห์ ที่สำคัญในการประชุม ครม. วันนี้ ทางนายกฯ ได้แจ้งที่ประชุมใหม่แล้วว่า เงินไม่ได้หายไปไหน แต่เป็นเงินที่ขอเยียวยาใหม่”

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงถึงกรณีข่าวเงินเยียวยาชาวไร่ยาสูบหายไป 50 ล้านบาท ว่า เรื่องดังกล่าว เป็นความเข้าใจผิด โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหม่ที่ทาง การยาสูบแห่งประเทศไทยกำลังทำเรื่องเสนอมายังกระทรวงการคลัง เพื่อของบประมาณนำไปเยียวยาชาวไร่ยาสูบ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดการผลิตของการยาสูบในรอบปี 64-65 โดยเงินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขอ ยังไม่ได้ถูกอนุมัติออกมาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากช่วงนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งชาวไร่ยาสูบได้เสนอให้รัฐบาลช่วยเยียวยารอบปี 64-65 ด้วย หลังจากเคยได้รับมาแล้วเมื่อปี 62-63 จากนั้นเมื่อกลับมาประชุม ครม. สัปดาห์ก่อน ทางนายกฯ จึงสอบถามเรื่องเงินเยียวยาไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบฯ ก็เข้าใจผิด คิดว่าเป็นเงินเยียวยาที่เคยอนุมัติไปแล้วรอบปี 62-63 จึงได้บอกว่าอนุมัติงบให้ไปแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงสงสัยว่าเงิน 50 ล้านบาทหายไปไหน แต่ล่าสุดได้มีการสอบถามใหม่ ก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วว่า เงินไม่ได้หายไป ซึ่งเงินเยียวยารอบใหม่ 50 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติเท่านั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่การยาสูบฯ ผลิตบุหรี่ได้น้อยลง ก็ทำให้ชาวไร่ยาสูบได้รับผลกระทบ โดยลดการรับซื้อถึง 70% ซึ่งรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาช่วงปี 62-63 เป็นเงินกว่า…