Làm thế nào để chơi được God of War trên Mobile, thậm chí lên được khung hình 30fps-

Câu trả lời, đương nhiên là sử dụng các trình giả lập. Và những trò chơi God of War trên nền tảng PSP ngày trước là phù hợp để có thể tối ưu trên Mobile với tốc độ khung hình rơi vào khoảng 30fps, một con số được xem là tạm chấp nhận được vì dù sao chơi qua giả lập cũng không thể mượt mà như ứng dụng cài đặt được.
From: web game casino

Câu trả lời, đương nhiên là sử dụng các trình giả lập. Và những trò chơi God of War trên nền tảng PSP ngày trước là phù hợp để có thể tối ưu trên Mobile với tốc độ khung hình rơi vào khoảng 30fps, một con số được xem là tạm chấp nhận được vì…